விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு தல 55 படத்தின் முதல் பார்வை வெளிவரும் என்று படக்குழு அறிவித்தார்கள். ஆனால்...
தல அஜித்தின் படங்களுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக திகழ்வது படத்தின் தலைப்பு தான். ஒவ்வொரு படத்துக்கும் தலைப்பை பார்த்து...